Poradenstvo - Hovädzí dobytok

Pre viac mlieka

Každé zviera prechádza svojimi životnými, ako i výkonnostnými fázami. Uspokojovanie špecifických požiadaviek v jednotlivých fázach súvisí s ďalším úspechom s ohľadom na zdravie a úžitkovosť zvieraťa. Takto je napríklad ovplyvnená mliečna úžitkovosť dojnice ešte z obdobia teľaťa, resp. mladého dobytka. Od kŕmnej dávky pre suchostojné kravy záleží jej ďalšia plodnosť, predchádzanie mliečnej horúčky, ako aj množstvo mlieka pri ďalšej laktácii.  

Spoločnosť Sano vyvinula špeciálne Koncepty výživy, pomocou ktorých možno v plnom rozsahu splniť nároky zvierat v jednotlivých fázach života a úžitkových fázach a optimálne ich pripraviť na ďalšie fázy.

Kontaktujte nás

Martin Stieranka
prokurista spoločnosti
+421 905 468 151
+4212 654 21 983
Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko

Odporúčame si prečítať

niojio

Zdravé, účinné a inovatívne – to je trio charakteristických vlastností našich výrobkov. Výrobky spoločnosti Sano sú pre našich zákazníkov garanciou, že budú mať prístup k vysokokvalitným krmivám s hodnotným zložením, prispievajúcim

Jedinečný poradenský koncept spoločnosti Sano spája skúsenosti a odborné znalosti poľnohospodárov, výživárskych poradcov a veterinárnych lekárov v oblasti výživy zvierat. Našim cieľom je z dlhodobého hľadiska optimalizovať zdravie

Naším jasným cieľom je vylepšiť procesy v podnikoch pre ich zdravý rast, počnúc krmivom, cez potreby zvierat až po ľudí. Na tejto ceste sa neustále opierame o osvedčené a inovatívne riešenia. Dobre štruktúrované