utorok, 18. august 2020
Slovenský vidiek

SmartDairyNutrition (SDN)

Budúcnosť digitálneho poradenstva pre manažment výživy a riadenie stáda. 

 

V SmartDairyNutrition prepája Sano v spolupráci so svojimi tromi partnermi CVAS, AMTS a dsp celosvetovo najlepšie Know-How v oblastiach: analýza krmív, výpočet kŕmnej dávky, poradenstvo pre riadenie/management výživy a stáda.

Získavanie/zachytávanie dát je na poľnohospodárskych podnikoch v súčasnej dobe rutina. Tieto sú často k dispozícii bez prepojenia s ostatnými navzájom izolovanými dátami. Dôsledok: chýba komplexné posudzovanie podniku.

Pomocou SmartDairyNutrition bude prvý krát  možné vytvoriť rozsiahle prepojenie dosiaľ izolovaných podnikových dát (s ohľadom na zviera a životné prostredie) a systémov. Takže je možné pomocou niekoľko málo kliknutí podnik komplexne zhodnotiť. Efektívne opatrenia v riadení výživy a stáda možno iniciovať priamo, pričom v centre.

Prostredníctvom SmartDairyNutrition máte k dispozícii vy, ako chovateľ virtuálny management stáda pre úspešnú a hospodárnu produkciu mlieka. Za týmto účelom bolo spojené to najlepšie z vedy, tie najlepšie nástroje a jedinečné know-how nasledujúcich spolupracujúcich partnerov.

 

Ak Vás zaujala táto informácia a máte záujem o skúšobnú implementáciu na svojom podniku, neváhajte nás kontaktovať! sano@sano.sk

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko