Manažment okolo pôrodu

Je všeobecne známe že nová laktácia začína prvým dňom zasušenia. Najdôležitejším faktorom pri zasúšaní musí byť telesná kondícia. Len zdravé dojnice so správnou telesnou kondíciou, ustajnené v dobrých chovateľských podmienkach s dobrým komfortom môžu porodiť zdravé teľatá a vyprodukovať kvalitné mledzivo. Samozrejmosťou je optimálne zásobenie esenciálnymi stopovými prvkami a vitamínmi. Zlá kvalita mledziva býva spôsobená nedostatočným zásobením matiek vitamínmi A, D3, E a stopovými prvkami: železo, meď, kobalt, mangán, zinok, jód a selén. Aj v tomto prípade platí, že všetkého veľa škodí. To obzvlášť platí pre vitamíny A a D ako aj selén, meď a soľ, ktoré pri predávkovaní môžu viesť k prejavom otráv. 

Našim cieľom pri ustajnení musí byť suché, čisté prostredie pričom na jednu dojnicu musíme počítať 10 až 12 m2, len tak môžeme zabezpečiť komfortné podmienky pre kravu ako aj zabránenie kontaminácii teľaťa choroboplodnými zárodkami pri pôrode a tesne po ňom. Choré, liečené kravy nemajú v pôrodnici ale ani pri suchostojkách čo robiť!

Teľa po pôrode má sterilný tráviaci trakt a záleží len na tom čo sa doň skôr dostane, či to budú choroboplodné patogénne Coli kmene alebo protilátky.

Pôrod:

Pôrod trvá oveľa dlhšie ako si myslíme a je to úplne prirodzený proces, pričom najdôležitejším pravidlom je zachovať kľud a dať čas prirodzenému priebehu.

Prípravná fáza: trvá 48 hodín, tónus sa zvyšuje začínajú ľahké kontrakcie.
Otváracia fáza: trvá 16 – 24 hodín
Rozširovacia fáza: plodové obaly idú cez krčok, intenzita sťahov sa zvyšuje, teľa ide von pričom dráždi receptory spúšťajúce Oxytocín
Vypudzovacia – vytláčacia fáza : trvá 5 -20 minút

Pri pôrode musíme bezpodmienečne dodržať tieto zásady:

  1. Správne posúdenie situácie (poloha, krčok) stále keď „ ideme“ do kravy je to pre ňu stres a stres robí pôrod ťažším, 
  2. Absolútna hygiena – ruka pôrodníka, vagína ako aj všetky inštrumenty(povrázky) musia byť čisté a sterilné
  3. Pôrodnú pomoc vykonávame iba keď krava leží na boku, ak nám krava leží máme o 50% väčší priestor v pôrodných cestách, preto musíme kravu donútiť si ľahnúť buď povalením, alebo ak dáme krave vrece pod brucho a budeme sa snažiť ju nadvihnúť, sama si ľahne. Ťaháme v osi kravy, ak zbadáme hlavičku ťaháme k vemenu, pri zlých polohách stále ťaháme v osi kravy
  4. Po pretrhnutí plodových obalov a odtečení plodovej vody môžeme čakať u kráv 1- 3 hod, u jalovíc 3-6 hod, nič sa nestane, práve naopak teľa stimuluje vylučovanie najdôležitejšieho hormónu Oxytocínu, ktorý priamo ovplyvňuje kontrakcie, sťahy svalstva, zadržanie lôžka, zápaly maternice, zhoršenú involúciu čiže celú reprodukciu
  5. Ak sa objavia nohy a hlavička 95% kráv si potrebuje odpočinúť 2-5 minút vtedy si musia odpočinúť aj pôrodníci a môžeme sa už len pozerať, pôrod zväčša prebehne sám, pričom teľa stále dráždi receptory, pričom sa vylučuje oxytocín.

90% kráv po pôrode pije, vtedy je veľmi dôležité podať kravám vlažnú vodu so Sano fitnessdrinkom – Bovifit - na doplnenie tekutín, elektrolytov, vitamínov. Kravy zle vidia na blízko preto nápoj podávame zásadne zo svetlých vedier. Nápoj podaný krave po 3- 4 hodinách jednak krava už spravidla neprijíma a neplní funkciu ako po podaní ihneď.

 

Teľa:

Ako som už spomínal, teľa sa rodí sterilné bez fungujúceho ochranného systému a protilátky získava až po napojení z mledziva. Hneď po pôrode sa začína boj medzi patogénnymi Coli a protilátkami. Problém je v tom, že bunky tenkého čreva nedokážu rozoznať makromolekuly imunoglobulínov od patogénnych mikroorganizmov. Pričom po prechode imunoglobulínov, ale aj patogénov nastáva „uzatvárací“ proces tenkého čreva, kde sa stena čreva „uzavrie“ možnosti prechodu makromolekúl. V praxi to znamená že čím skôr sa teľa napojí kvalitným kolostrom, tým skôr sa uzavrie priechodnosť tenkého a čreva a zabránime možnosti kontaminácie patogénnymi mikroorganizmami. Najneskôr do dvoch hodín od narodenia treba podať 2 l kolostra zodpovedajúcej kvality, zamiešané s naším prípravkom Cotosan Plus, pričom nie je podstatné či je to kolostrum od vlastnej matky alebo nie. Veľa podnikov má preto v chladničkách a mrazničkách odložené kvalitné kolostrum. Kvalitu zmeriame  kolostromerom pričom kvalita by nemala klesnúť pod 50 mg/ml.

Napájanie napájacou sondou sa používa ako núdzové riešenie, keď teľa nechce piť samé napr. po ťažkom pôrode, ale aj to musí byť napojené čím skôr. V chladničke je možné skladovať kolostrum max 2 až 3 dni. Oproti skladovaniu v mrazničke má výhodu v tom, že nemáme porušené žiadne ochranné látky ako sú neutrofilné granulocyty, makrofágy a lymfocyty. Rozmrazovanie kolostra z mrazničiek sa musí robiť postupne pri vlažnej vode aby sme neznehodnotili Ig ako aj ochranné látky a vitamíny. Skladovanie v mrazničke je lepšie v tom, že zachováme kvalitu kolostra dlhšie. Permeabilita stien v tráviacom trakte je najvyššia pre imunoglobulíny práve do dvoch hodín po narodení. S pribúdajúcim časom sa priestupnosť znižuje a obmedzuje sa tak vývoj imunitného systému zvieraťa. To ako rýchlo a zodpovedne sa v tejto fáze pristupuje k napájaniu, rozhoduje o celkovom zdravotnom stave zvieraťa v dospelosti a o jeho odolnosti voči vonkajšiemu prostrediu. Ak sa nám otelí krava večer napr. o 20:00 hod a nočnej službe sa pri jej „zaneprázdnenosti“  nepodarí napojiť teľa, pri napojení ráno o 8:00 je priechodnosť tenkého čreva pre Ig iba 20%, pričom neexistuje lepšia ochrana ani žiadna vakcinácia ako podanie kvalitných imunoglobulínov včas a v dostatočnom množstve. Kolostrum nie je mledzivo. Iba prvý nádoj po pôrode je kolostrum a má dvojnásobné množstvo IgG, IgA, IgM. Na obrázku mledzivo z 2 dojenia z nedostatočným obsahom Ig. (Ako môžete vidieť na obrázkoch, mledzivo s Cotosanom už dostatočné množsto imunoglobulínov má.)

Ak by sme si chceli overiť včasné napojenie teliat kolostrom a tým posúdiť prácu personálu aj v našej neprítomnosti , môžeme to urobiť ručným refraktometrom.
Do meriacej komôrky sa nakvapká niekoľko kvapiek krvi a na základe lomivosti svetla je možné určiť zásobenie imunoglobulínov v krvi. Dobrá imunizácia je viac ako 55g/l.

Ak chceme zamedziť prenosu choroboplodných zárodkov musíme čo najskôr oddeliť teľa od matky. A presunúť teľa von aby sme znížili koncentráciu škodlivých plynov a zabezpečili čo najviac čerstvého vzduchu. Teľatá by mali byť ustajnené v individuálnych búdach čo najskôr po otelení a musia mať dostatočnú vrstvu podstielky aby boli v suchu a teple. Ak teľatá nemajú možnosť olizovania s inými teľatami je vysoká pravdepodobnosť dobrého odchovu. Presun do skupinových búd robíme v čase odstavu, ale nikdy nesmieme robiť veľa zmien súčasne (viď priložené foto).

 

Je dôležité vedieť čo máme robiť, ale oveľa dôležitejšie je to, čo, kto a kedy bude robiť pri Vašich pôrodoch a ošetrovaní Vašich teliat.

 

 

Kontaktujte nás

Peter Antol
výživár - špecialista
+421 903 649 773